Om Omniterapi:

 

Omniterapi er en krops- og psykoterapeutisk metode, der støtter og følger dig til at integrere styrken og kvaliteten i dit autentiske jeg.
Metoden er en holistisk, respektfuld, anerkendende dialog mellem følelser og krop.

Via samtale, berøring og bevægelse – guider, støtter og følger jeg dig til at identificere, hvilke følelser der ligger underneden. Grundfølelser som vrede, glæde, sorg kan på grund af mange forskellige omstændigheder være blevet undertrykt eller overgjort til en usund dynamik.

Det at komme i kontakt med dine reelle, umaskerede følelser, arbejde med dem og dermed få øje på kvaliteterne, bringer styrke, kraft og vitalitet i en mere omsorgsfuld og hensigtsmæssig tilgang til dig selv, dit liv og dine handlemønstre.

Som terapeut forholder jeg mig undersøgende, nysgerrigt og åbent til dine følelser og deres udtryk. Jeg er med dig i processen, jeg passer hele tiden på dig, holder den røde tråd, skaber det trygge rum, og giver plads til at du kan komme i kontakt med det, der kommer op. 

Alle følelser kan være i spil og komme til udtryk, og ofte vil du blive overrasket over, hvad der gemmer sig af ressourcer i det, du ellers har oplevet som uønskede følelser og adfærdsmekanismer. Det er berigende, befriende og transformerende at give plads til de undertrykte følelser, og en meget kærlig og vidunderlig proces at komme hjem til sig selv.

Omniterapi er en metode udviklet at Omni Gall og Ron Freund bosiddende i Israel. For en uddybende forklaring af metoden og uddannelsen tjek her